วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2553
 ดาวน์โหลดไฟล์  ขนาดไฟล์ 45.84 KB

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2556
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.48 KB

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2557
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.34 KB

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2558
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.3 KB

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.61 KB

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.32 KB

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.3 KB

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.93 KB